GALABAU

KRATY TRAWNIKOWE RECYFIX®GREEN

ODWODNIENIA LINIOWE TOP®

OBRZEŻA LINEFIX®

Przyjazne dla środowiska i stabilne
Estetyka, funkcjonalność i ekologia

RECYFIX®GREEN

Coraz częściej występujące powodzie i lokalne podtopienia przypominają, że racjonalna gospodarka wodami opadowymi
to nie tylko zalecenia architektoniczne, ale i potrzeba globalna. Tereny miejskie w coraz większym stopniu kojarzą się z betonem, kostką brukową i asfaltem - powierzchniami uniemożliwiającymi naturalny odpływ deszczówki. To z kolei wymaga od nas stworzenia rozbudowanej sieci kanalizacji - kosztownej
w eksploatacji. To z tego powodu coraz więcej gmin wprowadza podatek od deszczówki.

Przyjazne dla środowiska (100% udział tworzywa z recyclingu), wytrzymałe i łatwe w montażu kraty trawnikowe to rozwiązanie
na miarę wyzwań stawianych dziś przez ekologię i ekonomię. Umożliwiają stabilne utwardzenie nawierzchni przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej cyrkulacji wody. Ażurowa konstrukcja pozwala na wypełnienie kraty zarówno trawą, jak i estetycznym kruszywem mineralnym (żwir, grys). Dzięki temu zagospodarowane powierzchnie zyskują naturalny wygląd oraz wysoki stopień utwardzenia, odporny
na eksploatację.

RECYFIX GREEN - TAK DLA ŚRODOWISKA

Troska o środowisko to jeden z naszych najważniejszych priorytetów. Oferujemy produkty, które nie tylko są użyteczne
i bardzo dobre jakościowo, ale również w jak najmniejszym stopniu ingerują w naturalne środowisko. I nie chodzi tu tylko o rozwiązania techniczne ale również o stosowanie materiałów, z których wykonywane są nasze produkty.

www.hauraton.com.pl

HAURATON POLSKA SP. Z O. O.

ul. Ostrowska 398, 61-312 Poznań, Polska
tel.: +48 61/66 25 444, fax: +48 61/66 25 440
e-mail: hauraton@hauraton.com.pl